Profil PNS Inspektorat

Periode 13 Oktober 2021


PROFIL PNS
[Not supported by viewer]

PNS
141

[Not supported by viewer]
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT PELAKSANA
PEJABAT PELAKSANA
YANG AKAN PENSIUN
YANG AKAN PENSIUN
PJBT STRUKTURAL
JML JAB 9
TERISI 6
KOSONG 3
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL INDUK
JML JAB ISI KSG
ES I 0 0 0
ES II 1 1 0
ES III 5 2 3
ES IV 3 3 0
JML 9 6 3
[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT PELAKSANA

66

[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT FUNG. TERTENTU

69

[Not supported by viewer]
BLN INI (95959)
STRUK JAB 0
JFT 0
PLKSANA 0
[Not supported by viewer]
2021 (1)
STRUK JAB 0
JFT 1
PLKSANA 0
[Not supported by viewer]
2022 (11)
STRUK JAB 0
JFT 6
PLKSANA 5
[Not supported by viewer]
2023 (3)
STRUK JAB 0
JFT 2
PLKSANA 1
[Not supported by viewer]
Laki - laki 75
Perempuan 66
[Not supported by viewer]
GOL IV 32
GOL III 101
GOL II 8
GOL I 5
[Not supported by viewer]
21 - 40 63
41 - 55 53
>55 thn 21
[Not supported by viewer]
SD 5
SMP 1
SLTA 8
DI, II 0
DIII, SMD 4
S1, D4 82
S2 46
S3 1
[Not supported by viewer]