Profil PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Periode 08 April 2020


PROFIL PNS
[Not supported by viewer]

PNS
709

[Not supported by viewer]
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT PELAKSANA
PEJABAT PELAKSANA
YANG AKAN PENSIUN
YANG AKAN PENSIUN
PJBT STRUKTURAL
JML JAB 63
TERISI 59
KOSONG 4
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL INDUK
JML JAB ISI KSG
ES I 0 0 0
ES II 1 1 0
ES III 5 5 0
ES IV 15 14 1
JML 21 20 1
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL UPT
JML JAB ISI KSG
ES III 10 9 1
ES IV 32 30 2
JML 42 39 3
[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT PELAKSANA

641

[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT FUNG. TERTENTU

9

[Not supported by viewer]
BLN INI (30)
STRUK JAB 3
JFT 0
PLKSANA 27
[Not supported by viewer]
2020 (75)
STRUK JAB 8
JFT 0
PLKSANA 67
[Not supported by viewer]
2021 (89)
STRUK JAB 7
JFT 3
PLKSANA 79
[Not supported by viewer]
2022 (76)
STRUK JAB 4
JFT 1
PLKSANA 71
[Not supported by viewer]
Laki - laki 585
Perempuan 124
[Not supported by viewer]
GOL IV 46
GOL III 421
GOL II 238
GOL I 4
[Not supported by viewer]
21 - 40 84
41 - 55 463
>55 thn 151
[Not supported by viewer]
SD 44
SMP 72
SLTA 276
DI, II 0
DIII, SMD 47
S1, D4 197
S2 71
S3 2
[Not supported by viewer]