Profil PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Periode 13 Oktober 2021


PROFIL PNS
[Not supported by viewer]

PNS
26,028

[Not supported by viewer]
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT PELAKSANA
PEJABAT PELAKSANA
YANG AKAN PENSIUN
YANG AKAN PENSIUN
PJBT STRUKTURAL
JML JAB 682
TERISI 240
KOSONG 442
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL INDUK
JML JAB ISI KSG
ES I 0 0 0
ES II 1 0 1
ES III 6 6 0
ES IV 9 8 1
JML 16 14 2
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL UPT
JML JAB ISI KSG
ES III 16 15 1
ES IV 650 211 439
JML 666 226 440
[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT PELAKSANA

3,782

[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT FUNG. TERTENTU

22,006

[Not supported by viewer]
BLN INI (105)
STRUK JAB 4
JFT 80
PLKSANA 21
[Not supported by viewer]
2021 (215)
STRUK JAB 8
JFT 173
PLKSANA 34
[Not supported by viewer]
2022 (1,492)
STRUK JAB 40
JFT 1,294
PLKSANA 158
[Not supported by viewer]
2023 (1,611)
STRUK JAB 41
JFT 1,389
PLKSANA 181
[Not supported by viewer]
Laki - laki 12,703
Perempuan 13,325
[Not supported by viewer]
GOL IV 9,183
GOL III 15,502
GOL II 1,184
GOL I 159
[Not supported by viewer]
21 - 40 4,397
41 - 55 15,061
>55 thn 5,886
[Not supported by viewer]
SD 55
SMP 167
SLTA 1,239
DI, II 55
DIII, SMD 281
S1, D4 20,182
S2 4,032
S3 17
[Not supported by viewer]