Profil PNS Dinas Kesehatan

Periode 13 Oktober 2021


PROFIL PNS
[Not supported by viewer]

PNS
604

[Not supported by viewer]
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT PELAKSANA
PEJABAT PELAKSANA
YANG AKAN PENSIUN
YANG AKAN PENSIUN
PJBT STRUKTURAL
JML JAB 53
TERISI 52
KOSONG 1
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL INDUK
JML JAB ISI KSG
ES I 0 0 0
ES II 1 1 0
ES III 5 5 0
ES IV 15 15 0
JML 21 21 0
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL UPT
JML JAB ISI KSG
ES III 8 7 1
ES IV 24 24 0
JML 32 31 1
[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT PELAKSANA

221

[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT FUNG. TERTENTU

331

[Not supported by viewer]
BLN INI (0)
STRUK JAB 0
JFT 0
PLKSANA 0
[Not supported by viewer]
2021 (3)
STRUK JAB 0
JFT 1
PLKSANA 2
[Not supported by viewer]
2022 (22)
STRUK JAB 4
JFT 3
PLKSANA 15
[Not supported by viewer]
2023 (31)
STRUK JAB 4
JFT 4
PLKSANA 23
[Not supported by viewer]
Laki - laki 218
Perempuan 386
[Not supported by viewer]
GOL IV 136
GOL III 390
GOL II 72
GOL I 6
[Not supported by viewer]
21 - 40 161
41 - 55 344
>55 thn 79
[Not supported by viewer]
SD 4
SMP 17
SLTA 83
DI, II 0
DIII, SMD 146
S1, D4 210
S2 142
S3 2
[Not supported by viewer]