Profil PNS Badan Penghubung

Periode 13 Oktober 2021


PROFIL PNS
[Not supported by viewer]

PNS
57

[Not supported by viewer]
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT PELAKSANA
PEJABAT PELAKSANA
YANG AKAN PENSIUN
YANG AKAN PENSIUN
PJBT STRUKTURAL
JML JAB 5
TERISI 4
KOSONG 1
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL INDUK
JML JAB ISI KSG
ES I 0 0 0
ES II 0 0 0
ES III 1 1 0
ES IV 4 3 1
JML 5 4 1
[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT PELAKSANA

53

[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT FUNG. TERTENTU

0

[Not supported by viewer]
BLN INI (95959)
STRUK JAB 0
JFT 0
PLKSANA 0
[Not supported by viewer]
2021 (0)
STRUK JAB 0
JFT 0
PLKSANA 0
[Not supported by viewer]
2022 (3)
STRUK JAB 1
JFT 0
PLKSANA 2
[Not supported by viewer]
2023 (2)
STRUK JAB 0
JFT 0
PLKSANA 2
[Not supported by viewer]
Laki - laki 36
Perempuan 21
[Not supported by viewer]
GOL IV 135
GOL III 30
GOL II 23
GOL I 4
[Not supported by viewer]
21 - 40 12
41 - 55 37
>55 thn 5
[Not supported by viewer]
SD 3
SMP 7
SLTA 27
DI, II 0
DIII, SMD 2
S1, D4 12
S2 6
S3 1
[Not supported by viewer]