Profil PNS Badan Penghubung

Periode 08 April 2020


PROFIL PNS
[Not supported by viewer]

PNS
63

[Not supported by viewer]
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
PEJABAT PELAKSANA
PEJABAT PELAKSANA
YANG AKAN PENSIUN
YANG AKAN PENSIUN
PJBT STRUKTURAL
JML JAB 5
TERISI 4
KOSONG 1
[Not supported by viewer]
PJBT STRUKTURAL INDUK
JML JAB ISI KSG
ES I 0 0 0
ES II 0 0 0
ES III 1 1 0
ES IV 4 3 1
JML 5 4 1
[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT PELAKSANA

59

[Not supported by viewer]

JUMLAH PEJABAT FUNG. TERTENTU

0

[Not supported by viewer]
BLN INI (95959)
STRUK JAB 0
JFT 0
PLKSANA 0
[Not supported by viewer]
2020 (1)
STRUK JAB 0
JFT 0
PLKSANA 1
[Not supported by viewer]
2021 (4)
STRUK JAB 1
JFT 0
PLKSANA 3
[Not supported by viewer]
2022 (2)
STRUK JAB 0
JFT 0
PLKSANA 2
[Not supported by viewer]
Laki - laki 38
Perempuan 25
[Not supported by viewer]
GOL IV 2
GOL III 31
GOL II 21
GOL I 9
[Not supported by viewer]
21 - 40 16
41 - 55 39
>55 thn 6
[Not supported by viewer]
SD 5
SMP 8
SLTA 29
DI, II 0
DIII, SMD 3
S1, D4 11
S2 7
S3 0
[Not supported by viewer]